DOBZHANSKY Theodosius

(1900-75)

amerykański genetyk pochodzenia ros.; twórca genetyki populacji; prof. genetyki Kalifornijskiego Instytutu Technologii, prof. zoologii w Columbia University w Nowym Jorku i prof. genetyki populacji na Uniw. Rockefellera; pionierskie prace nad genetyką, taksonomią i ekologią dzikich populacji muszki owocowej Drosophila pseudoobscura; m.in. Dziedziczność a natura człowieka.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama