FIRE

Andrew Zachary (ur. 1959)

amerykański patolog i genetyk, od 2003 prof. uniw. Stanforda; po uzyskaniu doktoratu z biologii na Massachusetts Institute of Technology przeniósł się do Anglii, gdzie u boku S. Brennera prowadził badania z zakresu biologii molekularnej; 1986-2003 pracował w Carnegie Institution w Waszyngtonie, w tym czasie zajmował się dwuniciowym RNA jako czynnikiem wyłączania genów; za swoje badania nad interferencją RNA w 2006 otrzymał, wraz z C. Mello, nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii, oprócz tego uhonorowany m.in. medalem amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk i nagrodą Królewskiej Niderlandzkiej Akademii Nauk.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama