KRYSIAK

Kazimierz (1907-77)

anatom; prof. uniw. w Lublinie, Warszawie oraz SGGW; badacz żubra oraz szczątków zwierzęcych pochodzących z wykopalisk; Anatomia zwierząt.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama