LIMON

Janusz (ur. 1946)

genetyk, prof. AM w Gdańsku, czł. korespondent PAN; specjalizuje się w zagadnieniach cytogenetyki klinicznej pomocnej w ustaleniu wad rozwojowych u noworodków oraz diagnostyce nowotworów, a także genetycznych uwarunkowaniach choroby wieńcowej i nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego; autor ok. 200 publikacji naukowych; 2004 laureat nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk przyrodniczych za wkład w rozwój cytogenetycznych metod diagnozowania nowotworów złośliwych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama