MENDEL

Gregor Johann (1822-1884)

czeski przyrodnik, zakonnik, twórca podstaw współcz. nauki o dziedziczności; od 1843 w zakonie Augustianów w Brnie, od 1854 nauczyciel gimnazjum; jednocześnie od 1857 prowadził doświadczenia nad mieszańcami roślin, gł. różnych odmian grochu siewnego; w wyniku tych badań odkrył prawidłowości w zjawiskach dziedziczenia (dziedziczenie cech); wyniki swoich obserwacji zamieścił w pracy Badania nad mieszańcami roślin; odkrycia Mendla nie znalazły uznania świata naukowego i dopiero 1900 C. Correns i E. Tschermak oraz H. de Vries potwierdzili słuszność wniosków i hipotez Mendla, znanych obecnie jako prawa Mendla.

Reklama

Powiązane hasła:

GENETYKA, MENDLA PRAWA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama