MYCZKOWSKI

Stefan (1923-77)

botanik, ekolog; prof. Akad. Roln. w Krakowie; organizator i kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Przyrody; badania dot. lasów karpackich, fitosocjologii leśnej, a także zagrożenia Puszczy Niepołomickiej wskutek emisji pyłów i gazów przez Hutę im. Lenina (ob. Sendzimira); rozległa działalność pedagogiczna w zakresie botaniki leśnej, ochrony przyrody, kształtowania środowiska; laureat "Nagrody Europy" 1976 przyznanej przez Fundację J.W. Goethego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama