PACZOSKI

Józef (1864-1942)

botanik, prof. Uniw. Poznańskiego, czł. PAU; współtwórca fitosocjologii, badacz zbiorowisk roślinnych w Puszczy Białowieskiej i na stepach rosyjskich; uznany specjalista w zakresie flory wsch. i środk. Europy; stworzył teorię pantopizmu (teza o możliwości powstawania gatunku jednocześnie w wielu różnych biotopach); zajmował się też entomologią, leśnictwem, teorią nauki.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama