ZWEIBAUM

Juliusz (1887-1959)

histolog, embriolog; prof. Uniw. W-wskiego i Akad. Medycznej w Warszawie; 1939 aresztowany, od 1940 w getcie, gdzie z L. Hirszfeldem prowadził kurs przysposobienia sanitarnego i walki z epidemią; po ucieczce ukrywał się w Warszawie, ranny podczas powstania w-wskiego; inicjator badania tkanek w hodowlach in vitro w Polsce; prace na temat rozmnażania się pierwotniaków, przyżyciowego barwienia komórek oraz zachowania komórek zdrowych i rakowatych w hodowli in vitro; współautor i red. podręcznika Histopatologia, red. czasopism "Folia Morphologica" i "Excerpta Medica"; czł. PAN i Society of Experimental Cytology w Cambridge (W. Brytania).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama