DYSTANSE BIOLOGICZNE

najmniejsze odległości między osobnikami, określające rodzaj zachowań społecznych, między- i wewnątrzgatunkowych; d.b. wynikają z dyspozycji dziedzicznych; rozróżnia się D. OSOBNICZY - najmniejszy tolerowany odstęp między dwoma osobnikami tego samego gatunku; jego przekroczenie wyzwala zachowanie agonistyczne - ucieczkę bądź agresję; u gryzoni, kotowatych, psowatych i naczelnych d.o. nie jest zachowywany lub nie występuje; do zwierząt dystansowych należą, np. sarny, jaskółki; u zwierząt zorganizowanych w hierarchiczne społeczności d.o. zachowują osobniki wyższe rangą; przekroczenie dystansu umożliwiają ceremonie powitalne (pozy, popisy), zmniejszające agresję; D. KRYTYCZNY - najmniejsza odległość pomiędzy drapieżnikiem i ofiarą, po osiągnięciu której ofiara przechodzi do obrony czynnej (czyli ataku); D. UCIECZKI - minimalna odległość, na którą osobnik danego gatunku może zbliżyć się do osobnika innego gatunku, bez wywołania u tego pierwszego reakcji ucieczki; zmienia się w zależności od sytuacji, zagrożenia, przyzwyczajenia się do wzajemnej obecności, oswojenia.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama