EKOLOGIA CZŁOWIEKA

dział ekologii zajmujący się problemami wzajemnego oddziaływania na siebie środowiska i populacji ludzkich; historycznie naturalne środowisko przyrodniczo-geograficzne stymulowało selekcję naturalną, a zmiany klimatyczne powodowały migrację grup ludzkich; wraz z rozwojem gospodarki osiadłej nastąpił proces dominacji człowieka nad przyrodą, zintensyfikowany w okresie rozwoju przemysłu i komunikacji; w jego wyniku nastąpiła degradacja środowiska; e.cz. wskazując na skutki działania człowieka ukazuje prawidłowe kierunki planowania jego gospodarki; e.cz. jest dziedziną kompleksową, korzystającą ze zdobyczy innych nauk.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama