GĄSIENICA-BYRCYN

Wojciech (ur. 1948)

leśnik, działacz ochrony przyrody, syn poety ludowego Stanisława Gąsienicy-Byrcyna; po doktoracie na SGGW pracownik Babiogórskiego Parku Nar., od 1973 leśniczy w Tatrzańskim Parku Nar., 1988-90 kustosz w Muzeum Tatrzańskim, 1990-2001 dyrektor Tatrzańskiego Parku Nar.; autor kilkudziesięciu prac naukowych, zyskał rozgłos zdecydowanym sprzeciwem wobec turystyczno-sportowych planów zagospodarowania Tatr oraz radykalnym ograniczeniem praw PTTK (właściciel schronisk) i miejscowych górali (m.in. z Witowa), do których należy część terenów TPN i jego otuliny.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama