LOVČEN

park narodowyCzarnogórze, utworzony 1952; pow. 2000 ha; obejmuje ochroną wysokogórski kras, m.in. słynny "fiord południa", tj. Zat. Kotorską.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama