NISZA EKOLOGICZNA

ogół warunków środowiskowych (nie tylko biologicznych), w jakich może żyć i rozwijać się populacja określonego gatunku roślin lub zwierząt, ze względu na swoje przystosowanie (np. sposób odżywiania się, unikanie zagrożeń, wymagania temperaturowe, potrzeby wodne); nisze ekologiczne różnych gat. określają ich zależności w biocenozie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama