OCHRONA LASU

zmierza do zapobieżenia szkodom wyrządzanym lasom bądź przez działalność człowieka, bądź przez czynniki przyrody ożywionej i nieożywionej; także dyscyplina nauk leśnych; do ważniejszych szkód należą: pożary lasów, przemysłowe zanieczyszczenia z powietrza, choroby wywołane grzybami pasożytniczymi lub przez owady szkodniki, klęski żywiołowe (np. huragany, lawiny), szkody powstałe z nadmiaru zwierzyny, rabunkowa wycinka; metody o.l. to zakładanie pasów przeciwpożarowych, ochrona pożytecznych owadów i ptaków zwalczających szkodniki, opylanie, wprowadzanie odpornych drzewostanów wielogatunkowych w miejsce jednogatunkowych, odstrzał nadmiernego pogłowia zwierzyny, zalesianie i racjonalna wycinka.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama