OCHRONA PRZYRODY

całokształt działań zmierzających do zachowania, restytucji oraz zapewnienia trwałości zasobom przyrody; jeden z gł. problemów współczesnej cywilizacji wiążący się z rozwojem przemysłu i utylizacją jego odpadów oraz powstaniem ogromnych aglomeracji; o.p. korzysta z wyników badań ekologicznych, geologicznych, biologicznych, fitosocjologicznych, geograficznych i in.; 1928 powstało Międzynar. Biuro Ochrony Przyrody, 1948 przekształcone w Międzynar. Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów; nadto od 1972 wyspecjalizowany organ ONZ ds. środowiska - United Nations Environment Program (UNEP), z siedzibą w Nairobi; w Polsce od 1928 zał. przez Wł. Szafera Liga Ochrony Przyrody; pojęcie o.p. bywa zastępowane nazwą sozologia, bądź ochrona środowiska przyrodniczego, którą uważa się za współczesną, wyższą fazę o.p. - w obliczu nowych zagrożeń musiała ona przybrać bardziej wszechstronny, ogólnoświatowy charakter.

Reklama

Powiązane hasła:

FUDAKOWSKI Józef, OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, PAŃSTWOWA RADA OCHRONY PRZYRODY, OCHRONA GATUNKOWA, , LIGA OCHRONY PRZYRODY, PAWLIKOWSKI, ŚWIATOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT, JAROSZ, LEMMENJOKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama