OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW FIZYKO-CHEMICZNA

oczyszczalnia ścieków stosująca metody obejmujące m.in.: koagulację, utlenianie, redukcję, zobojętnianie, sorpcję, elektrolizę.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama