ODPADY NIEUŻYTKOWE

(przem. 2)

materiały pozostałe po produkcji wyrobów, które w najlepszym wypadku mogą być poddane recyklingowi.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama