AMITOZA

podział mitotyczny

bezpośredni podział jądra komórkowego dokonujący się poprzez wydłużenie jądra, następnie jego przewężenie w części środk. i rozdzielenie na dwa jądra potomne o nierównej, przypadkowej liczbie chromosomów, przy czym nie dochodzi do podwojenia (replikacji) ilości DNA; przez a. dzielą się np. ameby, makrojądra u orzęsków, bielmo roślin kwiatowych; u organizmów wyższych; a. spotyka się najczęściej w komórkach, które utraciły już zdolność do podziałów mitotycznych (pośrednich); np. parenchymatyczne komórki wątroby, pewne typy komórek nerwowych, komórki mięśnia sercowego, osteoklasty; dzielą się w ten sposób także komórki patologiczne, np. nowotworowe.

Reklama

Powiązane hasła:

PODZIAŁ MITOTYCZNY, MITOTYCZNY PODZIAŁ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama