BIWALENT

para chromosomów homologicznych łączących się w pary przy pierwszym podziale mejozy; tworzenie się b. jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym: 1) proces crossing - over; 2) redukcję liczby chromosomów; 3) losowy rozdział chromosomów homologicznych do jąder potomnych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama