DRYFT GENETYCZNY

nieregularne, przypadkowe wahania częstości występowania genu w małych, odizolowanych populacjach, wynikające z losowego przekazywania genów przez rodziców potomstwu; d.g. jest czynnikiem ewolucji, może eliminować lub zwiększać częstotliwość występowania danego genu, tym samym hamuje lub przyśpiesza procesy selekcji.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama