DYWERGENTNA EWOLUCJA

(biol.) proces różnicowania się w trakcie ewolucji jednej grupy na dwie lub kilka grup pochodnych, z których każda przystosowuje się drogą doboru naturalnego do odmiennych warunków życia; w pierwszym etapie d.e. następuje różnicowanie rasowe, w następnym powstają różnice gatunkowe, później jeszcze wyższego szczebla: rodzajowe, rodzinowe i wyższych jednostek systematycznych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama