GEMELIOLOGIA

nauka o bliźniętach, zapoczątkowana 1875 przez F. Galtona; wyodrębniony dział genetyki, zajmujący się badaniem różnic w kształtowaniu rozmaitych cech fizycznych i psychicznych u bliźniąt jednojajowych (o identycznych genotypach) i porównywaniem ich z analogicznymi różnicami między bliźniętami dwujajowymi tej samej płci; umożliwia identyfikację cech determinowanych dziedzicznie oraz powstających jako skutek wpływu środowiska życiowego.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama