HOMOLOGICZNE CHROMOSOMY

(genet.) chromosomy o identycznej budowie; układ genów (alleli) ma w nich taką samą kolejność; w komórkach diploidalnych występują parami.

Reklama

Powiązane hasła:

CROSSING-OVER, HOMOZYGOTA, CHIAZMA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama