McCLINTOCK

Barbara (1902-92)

genetyk amerykański, w latach 40. i 50., prowadząc badania nad zmianą kolorów ziaren owoców i kukurydzy, odkryła zmienność elementów niosących infomację genetyczną; były to badania pionierskie, zrozumiane dopiero w wiele lat później; 1983 nagroda Nobla.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama