MUTAGENY

czynniki mutageniczne

wszelkie czynniki fiz. i chem. wywołujące mutacje lub np. zwiększające ich częstotliwość, np. promieniowanie jonizujące (zwiększa 1000 razy częstotliwość pojawiania się mutacji), rentgenowskie, kwas azotowy, (analogi zasad purynowych).

Reklama

Powiązane hasła:

DIOKSYNY, ABERRACJE CHROMOSOMOWE, CZYNNIKI MUTAGENICZNE

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama