REKOMBINACJA GENETYCZNA

proces prowadzący do powstawania w potomstwie mieszańców, czyli osobników o nowych kombinacjach genów (a więc i cech) w porównaniu z organizmami rodzicielskimi; może być wynikiem wzajemnej wymiany odcinków między homologicznymi chromosomami (tzw. ) lub niewzajemnej wymiany krótkich homologicznych odcinków DNA (tzw. konwersja genu); np. skrzyżowanie dwóch odmian grochu, jednej o nasionach żółtych i pomarszczonych, a drugiej o zielonych i okrągłych, da w potomstwie osobniki produkujące nasiona takie jak rodzice, ale też rekombinaty, czyli osobniki produkujące nowe typy nasion: żółte i okrągłe oraz zielone i pomarszczone.

Reklama

Powiązane hasła:

TRANSFORMACJA, HERSEY, CROSSING-OVER, TATUM

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama