REPLIKACJA

odtwarzanie, skopiowanie; w biologii proces odtwarzania materiału genetycznego (kwasu dezoksyrybonukleinowego DNA) komórki; w procesie tym polinukleotydowe łańcuchy DNA ulegają rozdzieleniu, do każdego z nich zostaje dobudowana druga komplementarna nić DNA, w której kolejność nukleotydów odpowiada kolejności nukleotydów w nici pierwotnej (tzw. zasada komplementarności Watsona i Cricka); zapewnia to identyczność materiału genetycznego w komórkach potomnych.

Reklama

Powiązane hasła:

INTERFAZA, WIRUSY, CYKL KOMÓRKOWY, POLITENICZNE CHROMOSOMY, DZIEDZICZNOŚĆ, POLIMERAZY DNA i RNA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama