NEODARWINIZM

(biol. 2)

współczesna teoria ewolucji, która usiłuje dokonać syntezy klasycznej teorii Darwina i ostatnich zdobyczy genetyki, uważając za podstawę ewolucji gatunku dobór naturalny, w którym dużą rolę odgrywają zmiany (mutacje, także przypadkowe) kodu genetycznego; do najbardziej znanych przedstawicieli n. należy S. Gould.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama