NEOLAMARKIZM

jeden z kierunków ewolucjonizmu powstały pod koniec XIX w.; zakładał dziedziczenie cech nabytych przez całe życie osobnika, przy czym trwały spory o rodzaj czynników kierujących ewolucją: jedni podkreślali wpływ warunków środowiska i związane z nim ciągłe używanie lub nieużywanie określonych narządów, inni gł. rolę przypisywali "czuciu wewnętrznemu", natomiast ograniczali lub całkowicie odrzucali znaczenie doboru naturalnego w procesie ewolucji; przedstawicielem n. był m.in. C.W. Nägeli.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama