BORECZNIKI

(Diprionidae)

rodzina błonkówek z podrzędu rośliniarek; ok. 100 gat.; dł. do 1 cm; larwy żerują na roślinach nagozalążkowych, przy masowym występowaniu wyrządzają poważne szkody w lasach iglastych; m.in. b. sosnowy (Diprion pini) i b. podobny (Diprion simile) - bardzo groźne szkodniki sosny, pospolite w całej Europie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama