CHLAMYDIE

(Chlamydiales)

rząd pasożytniczych, chorobotwórczych bakterii; wielkość od 0,2 do 1,2 μm; kształtem przypominają ziarenka lub pałeczki; gat. Chlamydia trachomatis wywołuje u ludzi jaglicę, zapalenie spojówek, zapalenie płuc u niemowląt i ziarniniaka wenerycznego; Ch. psittacci powoduje u zwierząt (ssaków i ptaków) zapalenia płuc, stawów, spojówek, opon mózgowych, rogów, u człowieka - zapalenie płuc powstałe w wyniku zakażenia odzwierzęcego (papuzica).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama