DŻDŻOWNICZKI

(Lumbriculidae)

rodzina pierścienic z gromady skąposzczetów; podobne, ale mniejsze od dżdżownic, dł. 2-10 cm; ok. 100 gat.; żyją w strefie przybrzeżnej wód morskich i słodkich (wiele gat. tylko w jez. Bajkał) oraz w wilgotnej ściółce i glebie; ciało czerwonawe lub brunatne; żywią się szczątkami organicznymi; w Polsce występuje 10 gat., większość w górach.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama