Reklama

SKORUPIAKI

(Crustacea)

Reklama

gromada bezkręgowców z typu stawonogów, ponad 40 tys. gat.; rozmiary od mikroskopijnych do 1 m; ciało pokryte pancerzem wysyconym solami wapniowymi, podzielone na głowę, tułów i odwłok; u niektórych grup s. kilka segmentów tułowia zrasta się z głową tworząc tzw. głowotułów; okrywa ostatniego członu głowy rozrasta się z reguły w rozległą tarczę głowotułowiową lub dwuklapową skorupę; segmenty ciała pierwotnie posiadają po 1 parze dwugałęziowych odnóży, które mogą zanikać lub ulegać znacznym przekształceniom (np. w czułki, przydatki gębowe, odnóża lokomocyjne, pływne, czepne); narządem wzroku para oczu złożonych i nieparzyste oko proste; w czułkach zlokalizowany zmysł powonienia, czucia i równowagi; układ krwionośny typu otwartego; oddychają całą powierzchnią ciała, skrzelami lub tchawkami (lądowe); rozdzielnopłciowe, jajorodne (nieliczne żyworodne); w rozwoju 1 lub kilka postaci larwalnych (m.in. pływik, żywik); zamieszkują morza, wody słodkie, nieliczne żyją na lądzie (np. stonogi); znane są formy drapieżne, roślinożerne a także pasożytnicze; stanowią ważny składnik planktonu, będąc pokarmem wielu ryb; niektóre formy spożywane przez człowieka (kraby, krewetki); dzielą się na 7 podgromad, m.in.: widłonogi, wąsonogi, pancerzowce.

Powiązane hasła:

ZAWSZELE, LASONOGI, ŚLEDŹ, HALOBIONTY, OBUNOGI, POŚRÓDKI, SKRZELONOGI, DZIESIĘCIONOGI, DYMUNICJA CHROMATYNY, KLESZCZE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama