BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

utworzony 1993 na pow. 59,2 km2, na terenie istniejącego od 1989 Biebrzańskiego Parku Krajobrazowego; obejmuje rz. Biebrzę na prawie całej długości i część Kotliny Biebrzańskiej; największy, zachowany nieomal w naturalnym stanie, kompleks torfowisk niskich w Europie; wyjątkowa w skali kontynentu ostoja ptactwa wodnego i błotnego (263 gat.), m.in. bielik, gadożer, orlik grubodzioby, puchacz, beksik, batalion, cietrzew, rożeniec; różnorodna szata roślinna, 680 gat. roślin naczyniowych, z czego 82 objęte ochroną; 17 gat. roślin borealnych stanowiących relikty glacjalne, m.in. brzoza niska, wierzba lapońska, gnidosz królewski, skalnica torfowiskowa, turzyca strunowa; ostoja łosia - od 1957 rezerwat ścisły pn. Czerwone Bagno; ze świata zwierząt nadto jeleń, sarna, bóbr, dzik, wilk, wydra, smużka, orzesznica; siedziba dyrekcji w Osowcu.

Reklama

Powiązane hasła:

CZERWONE BAGNO, BIEBRZAŃSKA KOTLINA, PARK NARODOWY, PODLASKIE WOJEWÓDZTWO

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama