BOLIMOWSKA PUSZCZA

kompleks leśny na Równinie Łowicko-Błońskiej, w dorzeczu Suchej, Rawki i Pisi; pow. ok. 9 km2; w przeszłości z Puszczą Jaktorowską i Korabiewską tworzyła duży obszar leśny; dominuje drzewostan sosnowy z domieszką dębu, grabu, osiki, olszy i brzozy; gł. msc. Bolimów, Skierniewice; na części powierzchni Bolimowski Park Krajobrazowy; chronione gat. roślin i zwierząt, m.in. daniel, łoś, bóbr, wydra; bogata awifauna, ok. 130 gat. ptaków, m.in. żuraw, bocian czarny, łabędź niemy, remiz, zimorodek, jastrząb gołębiarz, krogulec, dzięcioły.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama