BYDGOSKA PUSZCZA

kompleks leśny w Kotlinie Toruńskiej; pow. ponad 630 km2; w drzewostanie przewaga sosny z domieszką dębu, brzozy i grabu; eksploatacja drewna; miejsce wypoczynku mieszk. Bydgoszczy i Torunia.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama