CZAS OCHRONNY

okres, w którym nie wolno polować na łowne gat. zwierząt; obejmuje z reguły okres rozrodu i wychowywania młodych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama