ETAT RĘBNY

ilość drewnadrzewostanu dojrzałego przeznaczona do wyrębu w określonym czasie, zgodna z planem urządzenia gospodarstwa leśnego.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama