Reklama

GŁOWACKI

Roman (1907-81)

leśnik, działacz ekologiczny, długoletni Konserwator Przyrody w Warszawie; zinwentaryzował setki obiektów zasługujących na ochronę; organizował akcje ochrony ptaków; współinicjator powołania społ. Straży Ochrony Przyrody; prowadził szeroką działalność pedagogiczną.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama