CHORDOTONALNY APARAT

u owadów narządy zmysłu umożliwiające określanie zmian napięcia mięśni i powierzchni pancerza; czasem służą także jako narządy słuchu.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama