BŁOTNIAKI

(Circus)

grupa ptaków z rodziny jastrzębi; 10 gat.; zamieszkują nizinne pola, łąki i mokradła; dł. ciała do 60 cm, waga do 1100 g; smukła sylwetka, długie skrzydła i ogon; dziób niewielki, zakrzywiony; upierzenie szare, rdzawe lub brunatne; latają nisko i powoli; żywią się ptakami (i ich jajami), rybami, żabami, wężami, gryzoniami i innymi drobnymi ssakami oraz owadami; w Polsce 4 gat. (wszystkie chronione): b. stawowy (C. aeruginosus) - ok. 2000 par, b. stepowy (C. macrourus) - tylko w czasie przelotów, b. łąkowy (C. pygargus) - lęgowy (gł. na torfowiskach, bagnach i wielkich polach uprawnych rzepaku i zbóż), ok. 400 par i b. zbożowy (C. cyaneus) - najrzadszy, ok. 70 par.

Reklama

Powiązane hasła:

POLESKI PARK NARODOWY, circus

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama