BULBUL

perska i arabska nazwa słowika; w okresie romantyzmu weszła do słownictwa poetów europejskich, m.in. Goethego, Mickiewicza, Puszkina wraz ze wschodnim wątkiem miłości słowika do róży.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama