CUKRZYKI

(Coerebridae)

rodzina ptaków z rzędu wróblowatych; obejmuje tylko 1 gat. c. bananowy (C. flaveola) występujący w blisko 40 podgatunkach (uznawanych czasem za osobne gat.); zamieszkuje świetliste lasy, sawanny oraz sady i parki w tropikalnych częściach Ameryki; dł. ciała 10-12 cm; dziób długi, lekko zagięty, ułatwiający pobieranie pokarmu, tj. nektaru i owadów przebywających w kielichach kwiatów; ubarwienie jaskrawe, kompozycja kolorów niebieskiego, czerwonego, żółtego i czarnego; brak dymorfizmu płciowego; buduje kuliste gniazda, umieszczone w krzewach, nisko nad ziemią, samica znosi 3-6 jaj; zob. również nektarniki.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama