EMDEŃSKIE GĘSI

rasa gęsi występująca w i Ameryce Płn.; upierzenie białe, puch wysokiej jakości, masa ciała 8-12 kg; rasa otrzymana w hodowli z okolic m. Emden (Niemcy).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama