AMONIFIKACJA

proces biochemiczny prowadzący do powstawania amoniaku (NH3) z azotowych związków organicznych, zachodzący pod wpływem drobnoustrojów, gł. bakterii; a. ulegają głównie białka, kwasy nukleinowe oraz mocznik i kwas moczowy; podłożem procesu a. są szczątki roślinne i zwierzęce oraz wydaliny (mocz i kał); a. jest jednym z ogniw obiegu azotu w przyrodzie; dzięki a. azot związków organicznych staje się przyswajalny dla roślin, co jest wykorzystywane w rolnictwie (nawożenie gleb obornikiem i in. nawozami organicznymi).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama