BACZEWSKI Jan

(1890-1958)

rolnik, działacz polonijny w Niemczech; 1919-20 organizator akcji plebiscytowej na Warmii; współorganizator Związku Mniejszości Narodowych w Niemczech, czł. Rady Naczelnej Związku Polaków w Niemczech; 1939-41 w obozie koncentracyjnym; 1947 poseł na Sejm Ustawodawczy.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama