BIOGAZ

agrogaz

łatwopalny gaz powstały w wyniku fermentacji beztlenowej substancji organicznych (np. obornika); zawiera ok. 65% metanu; wartość opałowa ok. 23 MJ/m3; stosowany do celów energetycznych gł. w gospodarstwach rolnych; na większą skalę produkowany w Indiach, płn. Afryce, płd. Francji.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama