BŁOTO DEFEKO-SATURACYJNE

osad strącony w procesie produkcji cukru w błotniarkach; gł. składniki: węglan wapnia, sole potasu i fosforu, azotowe związki org.; stosowane jako nawóz.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama