CENTRALNY ZWIĄZEK KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH

CZKiOR

organizacja powstała 1981 z przekształcenia Centralnego Związku Kółek Rolniczych; obejmował wówczas 35 tys. kółek rolniczych, 36 tys. kół gospodyń wiejskich, ponad 2 tys. spółdzielń kółek roln., budownictwa wiejskiego i innych; organizował zespoły młodych rolników; stawiał sobie za cel szerzenie oświaty rolniczej oraz działalność kulturalno-oświatową; wydawał czasopisma "Plon" i ; 1982 przekształcony w Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Reklama

Powiązane hasła:

CZKiOR, CENTRALNY ZWIĄZEK KÓŁEK ROLNICZYCH

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama