CENTRALNY ZWIĄZEK KÓŁEK ROLNICZYCH

CZKR

organizacja powstała 1918 z Wydziału Kółek Rolniczych istniejącego w ramach Centralnego Tow. Rolniczego; od 1920 usamodzielniony; aktywny szczególnie na terenie byłego zaboru rosyjskiego; 1927 CZKR liczył 1,3 tys. kółek roln. i 69 tys. członków; od 1929 w składzie Centralnego Tow. Organizacji i Kółek Rolniczych; 1959 reaktywowany wraz z instytucją kółek roln.; 1981 przekształcony w Centralny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych.

Reklama

Powiązane hasła:

CENTRALNY ZWIĄZEK KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH, CENTRALNE TOWARZYSTWO ORGANIZACJI I KÓŁEK ROLNICZYCH, CZKR, CENTRALNY ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama